Zadavatelská činnost

Zadávání veřejných zakázek se od 14.3.2006 řídí v plném rozsahu zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Ustanovení tohoto zákona přináší zadavatelům mnoho administrativních a procesních povinností, které jsou pro řádný průběh soutěže nezbytné. Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje rozsah úkonů, proti nimž lze podat námitky ze strany dodavatelů, nabízíme naše specializované služby zaměřené na celý průběh zadávacího řízení až po uzavření smlouvy s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku. Vzhledem k tomu, že jsme specializovaná firma, která se mimo jiné zabývá celou legislativní činností související s uzavíráním smluv, zaručujeme i odbornou přípravu Obchodních podmínek a následné odborné posouzení předložených nabídek.

Na základě uzavřené Mandátní smlouvy zajistíme služby v maximální šíři nebo v rozsahu dle přání zákazníka.

Naše služby

O společnosti

Společnost INVESTSERVIS, s.r.o. Hodonín působí na českém trhu od roku 1992 a poskytuje veškerý servis v oblasti finančně inženýrské činnosti.