Společnost INVESTSERVIS, s.r.o. Hodonín byla založena v roce 1992. Stavební, technický i autorský dozor - Investservis s.r.o. Hodonín.

Pracovní kolektiv byl vytvořen z odborníků dlouhodobě pracujících v investiční výstavbě. Jednou z prvních zakázek bylo dokončení a předání staveb KBV (komplexní bytová výstavba) příslušným obecním úřadům.

V dalším období společnost využila znalosti z oboru investorské činnosti a zaměřila své úsilí na spolupráci jednak s komunální sférou, ale také s nově vznikajícími subjekty.

Inženýrskou činnost společnost úspěšně realizovala při výstavbě plynovodů, rozvodů NN, VO a komunikací. V oblasti zdravotnictví jsme spolupracovali jako TDI při dostavbě a rekonstrukci nemocnic Kyjov a Hodonín. Důležitou složku naší náplně tvoří stavby ekologického charakteru, jako jsou skládky TKO a ČOV, kde naši pracovníci zabezpečovali inženýrskou činnost a TDI. Další oblastí naší činnosti je školství, kde jsme rovněž úspěšně realizovali záměry investorů.

  • V roce 2002 a 2004 se společnost podílí na realizaci hypermarketů pro společnost Kaufland a to výkonem supervize.
  • Od roku 2003 vykonávají týmy pracovníků inženýrskou činnost, technický a autorský dozor pro anglický nákupní řetězec TESCO při výstavbě hypermarketů, supermarketů, Retail parků, Galerií a nových formátů TESCO Expres a to v České i Slovenské republice.
  • Na základě mandátních smluv zabezpečujeme výběrová řízení na zhotovení staveb a projektů.
  • V roce 2006 byl zahájen proces certifikace společnosti dle ISO 9001:2000.
  • Společnost byla úspěšně certifikována dle normy ISO 9001:2000.
  • V roce 2008 se tým pracovníků INVESTSERVIS podílí na výstavbě energeticky úsporného supermarketu TESCO na Slovensku.
  • Téhož roku navázala společnost spolupráci s rakouskou společností ATRIOS Projektmanagement & Development GmbH, pro kterou zabezpečujeme výkon technického dozoru, při výstavbě obchodních center Stop.Shop.
  • Společnost se podílí taktéž na projektech financované z EU.
  • V roce 2009 byla společnost úspěšně recertifikována dle normy ISO 9001:2008.

Našim cílem je,poskytnout klientovi veškerý servis v oblasti finančně inženýrské činnosti, jak už říká i sám název společnosti.

Naše služby

O společnosti

Společnost INVESTSERVIS, s.r.o. Hodonín působí na českém trhu od roku 1992 a poskytuje veškerý servis v oblasti finančně inženýrské činnosti.