Při realizaci stavby provádíme pro generální projektanty autorský dozor.

  • poskytování vysvětlení potřebných na vypracování dodavatelské dokumentace
  • účast na odevzdání staveniště zhotovitelům
  • dodržení projektu s přihlížením na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro úplnost výstavby
  • sledování změn v projektu vyvolané investorem nebo dodavatelem a jejich následné vyhodnocení
  • vyjádření k požadavkům o větší množství výrobků a výkonů oproti jednací dokumentaci
  • sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
  • průběžné zpracovávání kontrolního sestavení nákladů, dokončení závěrečného sestavení nákladů, nejdříve do začátku prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu
  • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení

Konkrétní obsah a rozsah autorského dozoru dohodne objednatel se zhotovitelem ve smlouvě.

Naše služby

O společnosti

Společnost INVESTSERVIS, s.r.o. Hodonín působí na českém trhu od roku 1992 a poskytuje veškerý servis v oblasti finančně inženýrské činnosti.